กิจกรรม


กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด

โพสต์29 มิ.ย. 2559 20:51โดยโรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดกิจกรรม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสะแก ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 24 มิถุนายน 2559

กิจกรรมห้องเรียนบูรณาการคละชั้น

โพสต์6 มิ.ย. 2557 06:59โดยรวีรักษ์ สารักษ์


นักเรียนค้นคว้าความรู้จาก Internet และสรุปความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม

สร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน

โพสต์6 มิ.ย. 2557 06:45โดยรวีรักษ์ สารักษ์4 มิ.ย.57 นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ. สพป.ชย. 1 มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการทำงานแ่ก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสะแก  พร้อมทั้งนำสับปะรดหวานๆ มาฝาก ได้อิ่มอร่อยกันทุกคนทั้งนักเรียนและคณะครู

ตามรอยปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการทำน้ำยาล้างจานใช้เอง

โพสต์27 พ.ค. 2557 00:41โดยรวีรักษ์ สารักษ์

นักเรียนช่วยกันเตรียมวัสดุในการทำน้ำยาล้างจาน

กิจกรรมพักเที่ยงของนักเรียนผู้มีจิตสาธารณะ

โพสต์27 พ.ค. 2557 00:35โดยรวีรักษ์ สารักษ์


ประชุมเตรียมความพร้อมภาคเรียนที่ 1/2557

โพสต์27 พ.ค. 2557 00:29โดยรวีรักษ์ สารักษ์

27/5/57 โรงเรียนบ้านประชุมผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองสะแก เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนเรียนที่ 1/2557

31/3/57 โรงเรียนบ้านหนองสะแกต้อนรับผ้าป่าการศึกษาจากนอร์เวย์

โพสต์25 เม.ย. 2557 06:39โดยรวีรักษ์ สารักษ์
31 มีนาคม 2557  โรงเรียนบ้านหนองสะแกได้รับผ้าป่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวน 2 สาย  จาก  คุณพัชราภา ผุดผ่อง  คุณสริสา  ผุดผ่อง พร้อมครอบครัว  โดยการประสานงานจากคุณแม่สีดา - คุณพ่อหัน ผุดผ่อง  และอีกหนึ่งสายจากธารน้ำใจครั้งที่ 2 ของคุณพ่อประสิทธิ์ - คุณแม่ระบาย (แม่แตงอ่อน)  แวงชัยภูมิ  พร้อมครอบครัว  รวมจำนวนเงิน   79,689  บาท เพื่อซื้อชุดคอมพิวเตอร์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนประจำชั้นเรียนครบทุกห้องเรียน

แข่งทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดชุมแสงคูเมือง

โพสต์25 ก.ค. 2556 05:29โดยรวีรักษ์ สารักษ์

18-19 ก.ค. 56 ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษากุดชุมแสงคูเมืองจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 56

โพสต์25 ก.ค. 2556 05:11โดยรวีรักษ์ สารักษ์

17 ก.ค. 56 นายบวร  จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก นำคณะครู-นักเรียน-ผู้ปกครองนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษาพร้อมปัจจัยอื่นๆ ที่วัดศรีมงคล บ้านหนองแก

1-10 of 22