1ม.ค.56 ผู้ปกครองนักเรียน และชาวชุมชนบ้านหนองแก นำโดยพ่อประสิทธิ์- แม่ระบาย แวงชัยภูมิ ได้จัดทำผ้าป่าการศึกษาเพื่อก่อสร้างห้องน้ำสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

โพสต์17 พ.ค. 2556 05:30โดยรวีรักษ์ สารักษ์

Comments