31/3/57 โรงเรียนบ้านหนองสะแกต้อนรับผ้าป่าการศึกษาจากนอร์เวย์

โพสต์25 เม.ย. 2557 06:39โดยรวีรักษ์ สารักษ์31 มีนาคม 2557  โรงเรียนบ้านหนองสะแกได้รับผ้าป่าสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวน 2 สาย  จาก  คุณพัชราภา ผุดผ่อง  คุณสริสา  ผุดผ่อง พร้อมครอบครัว  โดยการประสานงานจากคุณแม่สีดา - คุณพ่อหัน ผุดผ่อง  และอีกหนึ่งสายจากธารน้ำใจครั้งที่ 2 ของคุณพ่อประสิทธิ์ - คุณแม่ระบาย (แม่แตงอ่อน)  แวงชัยภูมิ  พร้อมครอบครัว  รวมจำนวนเงิน   79,689  บาท เพื่อซื้อชุดคอมพิวเตอร์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนประจำชั้นเรียนครบทุกห้องเรียน

Comments