กิจกรรมห้องเรียนบูรณาการคละชั้น

โพสต์6 มิ.ย. 2557 06:59โดยรวีรักษ์ สารักษ์

นักเรียนค้นคว้าความรู้จาก Internet และสรุปความรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม
Comments