คณะกรรมการสถา่นศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองสะแก ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนและชาวชุมชนบ้านหนองแกร่วมกิจกรรม" ชุมชนช่วยกันพัฒนาโรงเรียน" ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป

โพสต์23 พ.ค. 2556 23:52โดยรวีรักษ์ สารักษ์

Comments